Portrett av Via Vitaes dirigent Trym Ramlo YstadTrym Ramlo Ystad, er utdannet kordirigent fra Norges Musikkhøgskole i Oslo og Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Ved siden av Via Vitae er han fast dirigent for Kongsvinger Blandakor og Kongsvinger barnekor, og har tidligere vært dirigent for blant annet kammerkoret Collegium Vocale, Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor og Sandefjord Vokalensemble.

Utover dette har han også jobbet med kor som blant annet Vestoppland Kammerkor, Lillehammer Kammerkor, Uranienborg Vokalensemble og Cantus. Som dirigent er Trym opptatt av at dirigentrollen ikke bare er en musikalsk rolle, men også en pedagogisk rolle, og at prosessen fram mot konsert er like viktig som resultatet på selve konsertdagen.